Telefony: Wydziały i Zespoły

 

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.     Główny Księgowy

2.     Wydział Inspekcji i Kontroli składający się z zespołów merytorycznych:

  • kontroli kompleksowej
  • budownictwa specjalnego

 

3.    Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych składający się z zespołów kontrolnych:

  • ZKW1
  • ZKW2                                                                                                     

 

4.     Wydział Orzeczniczo-Prawny składający się z zespołów merytorycznych:

  • orzecznictwa administracyjnego
  • obsługi prawnej

 

5.     Wydział Finansów i Organizacji składający się z zespołu do spraw:

  • kadr i BHP
  • organizacyjno – administracyjnych
  • finansowo - księgowych