infolinia-koronawirus-2

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

KOMUNIKAT

Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,

• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,

• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o kontakt pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).


Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

 

      Z poważaniem

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Dariusz Balwierz

(podpisano elektronicznie)
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Do jego kompetencji należą zadania określone w art.: 83 ust. 3 i 4, oraz ust. 1 powołanego powyżej artykułu, jak również ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, który ma siedzibę w Lublinie przy ul. Lubomelska 1-3 (VI p.) 20-072 Lublin.
Telefony: 081 534-71-84 ,081 534-71-85, fax nr wew. 39

Godziny pracy WINB: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, wtorki 7.30 - 16.00, piątki 7.30 - 15.00.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 16.00 w siedzibie Inspektoratu przy ul. Lubomelska1-3 (VI p.).

Kompetencje:

 1. Działalność inspekcyjno – budowlana polegająca na wykonywaniu:

  • kontroli działania powiatowych organów administracji architektoniczno - budowlanej,
  • kontroli działania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
  • inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  • kontroli wyrobów budowlanych.
 2. Postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 3. Postępowania administracyjne w sprawach obiektów i robót budowlanych:

  • służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • hydrotechnicznych, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych,
  • określonych ustawą Prawo budowlane.
 4. Postępowania administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych, określonych ustawą o wyrobach budowlanych,
 5. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej.

Nasza siedziba:

ul. Lubomelska 1-3 (VI p.)
20-072 Lublin.

Telefony:
081 534-71-84,
081 534-71-85,
081 534-71-98,
081 534-71-99,
fax nr wew. 39

Mapka dojazdowa

mapa dojazdowa