Telefony Urzędu

Telefony do WINB.:
081 534-71-84,
081 534-71-85,
fax 081 534-71-98 bezpośredni lub wew. 39

Wydziały i zespoły:

Wydział Orzeczniczo-Prawny nr wew. 32

  1. Zespół Orzecznictwa Administracyjnego nr wew. 23, 24, 25, 27, 28, 29
  2. Zespół Obsługi Prawnej nr wew. 26, 30

Wydział Inspekcji i Kontroli nr wew. 33

  1. Zespół Kontroli Kompleksowej nr wew. 16, 21
  2. Zespół Budownictwa Specjalnego nr wew. 17, 15, 22

Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych nr wew. 34

  1. Zespół Kontroli Wyrobów Budowlanych nr wew. 18, 19, 20

Zespół Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa nr wew. 11

Zespół Organizacyjno-Kadrowy nr wew. 13, 12, 14

Główny Księgowy nr wew. 35