Kierownictwo

Nasza siedziba:


ul. Lubomelska 1-3 (VI p.)
20-072 Lublin.

Telefony:
081 534-71-84,
081 534-71-85,
081 534-71-98,
081 534-71-99,
fax nr wew. 39

Marlena Boba
Stanowisko :P.O. Naczelnika Wydziału Orzeczniczo - Prawnego
Telefon :wew. 32
Adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
pokój: 632
e-mail: wop@lublin.winb.gov.pl