Kierownictwo

Nasza siedziba:


ul. Lubomelska 1-3 (VI p.)
20-072 Lublin.

Telefony:
081 534-71-84,
081 534-71-85,
081 534-71-98,
081 534-71-99,
fax nr wew. 39

Dariusz Balwierz
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie
pokój nr: 636
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl


Wojciech Boryc
zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie
pokój nr: 638
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl


Marlena Boba
P.O. Naczelnika Wydziału Orzeczniczo - Prawnego
pokój nr: 632
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 32
email: wop@lublin.winb.gov.pl


Jacek Horszczaruk
Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli
pokój nr: 633
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 33
email: wik@lublin.winb.gov.pl


Agnieszka Marek
P.O. Naczelnika Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych
pokój nr: 634
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 34
email: wkw@lublin.winb.gov.pl