Pracownicy

Nasza siedziba:


ul. Lubomelska 1-3 (VI p.)
20-072 Lublin.

Telefony:
081 534-71-84,
081 534-71-85,
081 534-71-98,
081 534-71-99,
fax nr wew. 39

Dariusz Balwierz
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie
pokój nr: 636
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl

Wojciech Boryc
zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie
pokój nr: 638
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: 081 534-71-84 (-85)
email: sekretariat@lublin.winb.gov.pl

Aleksander Błaszczyk
Ekspert Nadzoru Budowlanego - ZBS
pokój nr: 622
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: w. 22

Alicja Borodziej
Ekspert Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 706
adres: Karłowicza 4 20-027 Lublin
telefon: wew. 16

Marlena Boba
Naczelnik Wydziału Orzeczniczo - Prawnego
pokój nr: 633
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 33

Katarzyna Cholewa
starszy specjalista - WKW
pokój nr: 620
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 20

Grażyna Czarnacka
Ekspert Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 623
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 23

Jerzy Domański
Straszy inspektor nadzoru budowlanego
pokój nr: 615
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 15

Eugeniusz Furmaniak
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 627
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 27

Jacek Horszczaruk
Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli
pokój nr: 632
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 32
email: wik@lublin.winb.gov.pl

Edyta Kalbarczyk
Główny Księgowy
pokój nr: 605
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 35
email: gk@lublin.winb.gov.pl

Anna Kamińska
Księgowa
pokój nr: 605
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 35

Alicja Kokowicz
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 629
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 29

Magdalena Litwinek-Skiba
starszy specjalista - WKW
pokój nr: 610
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 19

Anna Luk
Ekspert Nadzoru Budowlanego - WKW
pokój nr: 610
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 19

Artur Małecki
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK
pokój nr: 615
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 15

Anna Margalska
Specjalista ds. organizacyjno - administracyjnych
pokój nr: 604
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 14

Agnieszka Marek
Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych
pokój nr: 634
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 34

Irmina Rudakowska
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 628
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 28

Teresa Sankowska
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 624
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 24

Agnieszka Sekrecka
Specjalista ds. kadr i płac
pokój nr: 603
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 13

Ewa Serwicka
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ZOA
pokój nr: 624
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 24

Dominik Stawecki
Referent Prawny
pokój nr: 625
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 25

Tadeusz Taszkun
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - WIK
pokój nr: 606
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 16

Joanna Warda
Sekretarka
pokój nr: 637
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 37

Marta Węgrzynowicz
Ekspert Nadzoru Budowlanego - WIK
pokój nr: 607
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 17

Piotr Wójtowicz
Referent Prawny
pokój nr: 625
adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
telefon: wew. 25