Akty prawne

Tytuł Odnośnik
Prawo Budowlane prawo budowlane 1928
Prawo Budowlane prawo budowlane 1961
Prawo Budowlane prawo budowlane 1974
Prawo Budowlane prawo budowlane 1994
Prawo Budowlane prawo budowlane 1994 tekst jednolity 2005
Warunki Techniczne warunki techniczne 1980
Warunki Techniczne warunki techniczne 1994
Warunki Techniczne warunki techniczne 2002
Egzekucja Administracyjna egzekucja_administracyjna
Wyroby Budowlane ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.