Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

KOMUNIKAT

Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o kontakt pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

Z poważaniem
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dariusz Balwierz
(podpisano elektronicznie)


Infolinia - koronawirus

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Do jego kompetencji należą zadania określone w art.: 83 ust. 3 i 4, oraz ust. 1 powołanego powyżej artykułu, jak również ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, który ma siedzibę w Lublinie przy ul. Lubomelska 1-3 (VI p.) 20-072 Lublin.

Godziny pracy WINB: poniedziałek  - piątek 7.30 - 15.30

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.00 oraz 14.00 - 15.30 w siedzibie Inspektoratu przy ul. Lubomelska1-3 (VI p.).